Szukasz noclegu w Łomiankach? Odwiedź naszą stronę https://pokojewlomiankach.pl
Transport zmarłych na całym świecie z firmą OPUS. Mamy doświadczenie w międzynarodowym transporcie zwłok.
A A A

BRYŁY PRZENIKAJĄCYCH SIĘ

Fototapety Warszawa
naklejaniefototapet.pl
Podkreśl indywidualny charakter mieszkania
za pomocą naszych fototapet!
Prosta przebija bryłę wypukłą w dwóch punktach: w punkcie wejścia i w pun­kcie wyjścia. Gdy bryła jest prosta (rys 12-1), to rzuty pionowe punktów przebi­cia f i 0/ znamy, a rzuty poziome punktów Q" i P" łatwo wyznaczyć. Punkty prze­bicia powierzchni dowolnych brył przez proste znajdujemy w następujący sposób-przez daną prostą / prowadzimy płaszczyznę rzutującą, która przetnie daną bryłę. Następnie wyznaczamy punkty przecięcia prostej / z bokami przecięcia. S' Rys. 12-2 przedstawia przykład znalezienia rzutów punktów, w których prosta / przebija ściany ostrosłupa. Przez prostą / prowadzimy pomocniczą płaszczyznę a(hxYt) pionowo rzutującą. Znanym sposobem znajdziemy rzuty poziomy i pionowy przecięcia tego ostrosłupa. Punkty P" i Q" przecięcia poziomego rzutu /" prostej z poziomym rzutem przecięcia są poziomymi rzutami szukanych punktów przebicia. Rzuty pionowe P7 i Q' leżą w przecięciu /' z odpowiednimi odnoszącymi.