Szukasz noclegu w Łomiankach? Odwiedź naszą stronę https://pokojewlomiankach.pl
Transport zmarłych na całym świecie z firmą OPUS. Mamy doświadczenie w międzynarodowym transporcie zwłok.
A A A

ODWZOROWANIE RYSUNKOWE

PRZEKROJE

Odwzorowania zarysów wewnętrznych i krawędzi niewidocznych dokonujemy za pomocą linii kreskowych, o ile nie zmniejsza to przejrzystości i czytelności rysunku. Aby na rysunkach technicznych przedstawić wewnętrzne zarysy przed­miotu w sposób bardziej przejrzysty i dokładnie je zwymiarować, stosujemy (wg normy PN—60/M—01124) wyobrażalne przekroje rysunkowe.
Odwiedź stronę developera z Białołęki - www.dsm-dewelopment.pl. W naszej ofercie znajdują się segmenty i domy szeregowe.
a) rysunek poglądowy,
b) widok w rzucie pionowym z zaznaczeniem zarysów wewnętrznych w przekroju liniami kreskowymi

Odwzorowanie przedmiotu w przekroju powstaje:

a) przez przecięcie go w wy­obraźni płaszczyzną przechodzącą przez interesujące nas szczegóły konstrukcyjne przedmiotu,

b) odrzucenie części przedmiotu, znajdującej się między obserwato­rem i płaszczyzną przekroju oraz narysowanie rzutu części pozostawionej,

c) dla lepszej czytelności rysunku przekrój kreskujemy, a ślad płaszczyzny tnącej znaku­jemy.

Liczba przekrojów danego przedmiotu powinna być ograniczona do liczby nie­zbędnej do jednoznacznego określenia jego konstrukcji. Zależy ona od trafnego wyboru płaszczyzn tnących. Płaszczyzny te mogą bowiem przebiegać pionowo lub poziomo, wzdłuż lub w poprzek przedmiotu, mogą przecinać go całkowicie lub czę­ściowo, po linii prostej lub łamanej.

Zależnie od tego, jaką część przedmiotu płaszczyzna przekroju obejmuje, przek­roje bywają: całkowite, połówkowe, cząstkowe. W zależności od liczby płaszczyzn tworzących przekrój rozróżniamy przekroje: proste, gdy użyto jednej płaszczyzny; złożone, gdy płaszczyzn jest więcej.

Zależnie od kierunku płaszczyzny przekroju w stosunku do wymiaru podłużnego przedmiotu, odróżniamy przekroje podłużne i poprzeczne.

Sposób rysowania przedmiotów w przekroju całkowitym podłużnym przedsta­wiony jest rys. 7-3. Widzimy tę samą tulejkę narysowaną w rzucie ukośnym równoległym i prostokątnym. Częstym błędem powtarzającym się wśród uczniów wyko­nujących przekroje jest opuszczanie linii zarysu krawędzi leżących poza płaszczyzną przekroju.