Szukasz noclegu w Łomiankach? Odwiedź naszą stronę https://pokojewlomiankach.pl
Transport zmarłych na całym świecie z firmą OPUS. Mamy doświadczenie w międzynarodowym transporcie zwłok.
A A A

OGÓLNE ZASADY GOSPODARKI RYSUNKOWEJ

NUMERACJA I PRZECHOWYWANIE RYSUNKÓW Rysunki techniczne wykonuje się na kalce technicznej ołówkiem lub tuszem, zależnie od potrzeb i wielkości produkcji. Rysunki techniczne maszyn, urządzeń i przyrządów składają się z rysunku zło­żeniowego całej maszyny, ewentualnie z rysunków złożeniowych zespołów i pod­zespołów oraz rysunków wykonawczych poszczególnych części. Każdy rysunek musi mieć w tabliczce rysunkowej odpowiedni numer, ponieważ na produkcji operuje się wyłącznie numerem rysunku a nie jego nazwą (identycz­nych nazw rysunków w danej maszynie może być kilka, np. tuleja, sworznie itp.). Numery rysunków nadaje się według z góry opracowanej instrukcji zakładowej. Numeracja rysunków może być dwojaka: liczbowa lub mieszana. Gdy stosujemy numerację liczbową, numer składa się z samych liczb, np. 20.08.14.000, numeracja mieszana zaś jest połączeniem liter i liczb, np. M14-02-01-000. W numeracji liczbowej i mieszanej liczby i litery, z których składa się numer, są podzielone na grupy, oddzielone od siebie kropką lub kreską poziomą. Każda Prócz tego w oznaczeniu maszyny czy urządzenia należy podać za pomocą pro­stokąta z łamaną strzałką umiejscowienia silników elektrycznych (rys. 25-6). Rys. 25-7. Przykłady oznaczeń schematycznych maszyn: a) to­karka, b) automat tokarski, c) frezarka pozioma, d) wiertarka promieniowa grupa określa odpowiedni rodzaj maszyny, numer kolejny, zespoły lub podzespoły oraz numer części. Rysunki wykonane na kalce, stanowiące tzw. oryginały przechowuje się w ar­chiwum biura konstrukcyjnego w dwojaki sposób: w kompletach dotyczących danej maszyny (rysunki złożeniowe wraz z ry­sunkami części), według formatów. W każdym archiwum prowadzona jest kartoteka rysunkowa, w której są zare­jestrowane wszystkie rysunki będące w jej posiadaniu.