Szukasz noclegu w Łomiankach? Odwiedź naszą stronę https://pokojewlomiankach.pl
Transport zmarłych na całym świecie z firmą OPUS. Mamy doświadczenie w międzynarodowym transporcie zwłok.
A A A

RYSOWANIE ŁOŻYSK

W rysunkach łożysk tocznych stosuj"emy uproszczenia rysunkowe zależnie od sposobu ich narysowania. Dla przekroju wzdłużnego możemy stosować trzy stopnie uproszczeń rysunkowych (tabl. XVII-1), a dla rysunków przedstawiających łożysko w widoku — tylko jeden stopień uproszczenia (rys. I7-I). Każdy ze stopni uproszczeń może być stosowany na rysunku złożeniowym nie­zależnie od stopnia uproszczeń innych części pod warunkiem zachowania proporcji wymiarowych. W I stopniu uproszczenia dla przekroju wzdłużnego pomijamy rysowanie szcze­gółów konstrukcyjnych, jak: koszyczki, podtoczenie itp. (tabl. XVII-I; /) Rysując łożysko w I stopniu uproszczenia w przekroju wzdłużnym należy pamiętać, że kulki, wałeczki i baryłki rysujemy zawsze w widoku i zaznaczamy ich osie. W II stopniu uproszczenia rysujemy łożysko w postaci nie zakreskowanego za­rysu zjedna przekątną wykonane liniami cienkimi. W polu zarysu zaznaczamy rodzaj łożyska za pomocą odpowiednio ukształtowanej jednej lub dwóch linii grubych obrazujących element toczny (kulki i igiełki — jedną linią, baryłki i wałeczki — dwiema liniami). Linie grube rysuje się prostopadle do kierunku działania siły (ło­żyska poprzeczne, skośne i wzdłużne) (Tabl. XVII-1; //). Rys. 17-1. Uproszczenia rysunkowe przy rysowaniu łożysk tocznych w widoku: a) w rzucie na płaszczyznę prostopadłą do osi łożyska, b) W rzucie na płaszczyznę równoległą do osi łożyska (łożysko wzdłuż­ne) (na podstawie normy PN-62/M-0113S) a) III stopień uproszczenia podany na tablicy XVII-1; /// nie wymaga objaśnień. Jeżeli przekrój poprzeczny przez wał przypada na łożysku, całe łożysko toczne rysujemy w widoku w sposób uproszczony, pokazując tylko jeden element toczny (rys. 17-1 o). Dla łożysk ślizgowych Polskie Normy nie przewidują uproszczeń rysunkowych.