Szukasz noclegu w Łomiankach? Odwiedź naszą stronę https://pokojewlomiankach.pl
Transport zmarłych na całym świecie z firmą OPUS. Mamy doświadczenie w międzynarodowym transporcie zwłok.
A A A

RYSUNKI WYKONAWCZE

PRZEZNACZENIE RYSUNKÓW WYKONAWCZYCH Rysunki wykonawcze są to osobne rysunki poszczególnych części danego mecha­nizmu. Przy projektowaniu nowego urządzenia lub maszyny rysunki wykonawcze opracowuje się na podstawie zatwierdzonego rysunku złożeniowego. Rysunek wy­konawczy musi być szczegółowo opracowany pod względem rysunkowym, wymia­rowym oraz technologicznym, gdyż jest on podstawą do bezpośredniego wykonania danej części na warsztacie, jej kontroli i odbioru. Wymagania w stosunku do rysunku wykonawczego są wysokie i bez względu na to, czy rysunek będzie ołówkowy, czy tuszowy, odręczny czy wykonany przybo­rami do rysowania, musi być opracowany bardzo starannie, przejrzyście i zgodnie z wszystkimi zasadami dotyczącymi wykonania rysunków technicznych. Każda bo­wiem niejasność, błą'd lub pomyłka powoduje niewłaściwe wykonanie części, a za­tem naraża zakład na dodatkowe koszty i opóźnienia.