Szukasz noclegu w Łomiankach? Odwiedź naszą stronę https://pokojewlomiankach.pl
Transport zmarłych na całym świecie z firmą OPUS. Mamy doświadczenie w międzynarodowym transporcie zwłok.
A A A

SCHEMATY MECHANICZNE

WIADOMOŚCI OGÓLNE W celu wyjaśnienia ogólnych zasad budowy i działania różnych mechanizmów maszyn i urządzeń oraz procesów technologicznych, chemicznych itp. używamy w naukach technicznych rysunków schematycznych, czyli tzw. schematów. Ry­sunek schematyczny (schemat) powinien zobrazować w sposób najprostszy ogólne zasady budowy i sposoby działania mechanizmu, maszyny lub urządzenia, a nie po­winien zawierać szczegółów konstrukcyjnych.