Szukasz noclegu w Łomiankach? Odwiedź naszą stronę https://pokojewlomiankach.pl
Transport zmarłych na całym świecie z firmą OPUS. Mamy doświadczenie w międzynarodowym transporcie zwłok.
A A A

SZKICOWANIE CZĘŚCI W RZUTACH PROSTOKĄTNYCH

Nabyliśmy w poprzednich omówieniach (rozdział 3) ogólnych wiadomości dotyczących szkicowania, czyli wyobrażania przedmiotów rysunkiem odręcz­nym na płaszczyźnie. Obecnie uzupełnimy i pogłębimy dotychczasowe wiado­mości w tym zakresie. Szkic powinien być wykonany tak, żeby można było na jego podstawie wyobra­zić sobie odwzorowany przedmiot i wykonać poprawnie jego rysunek wykonawczy oraz jak się to często zdarza, tak żeby można użyć go bezpośrednio, jako rysunku wykonawczego. Szkic zawierać musi wszystkie informacje niezbędne do wykonania przedmiotu. Szkice wykonane niestarannie traktowane przez szkicującego jako „brudnopis" są bezwartościowe. Podczas szkicowania należy przestrzegać kolej­ności głównych etapów pracy: analiza szkicowanego przedmiotu, wykonanie szkicu, zwymiarowanie szkicu, opisanie wykonanego szkicu, sprawdzenie szkicu.