Szukasz noclegu w Łomiankach? Odwiedź naszą stronę https://pokojewlomiankach.pl
Transport zmarłych na całym świecie z firmą OPUS. Mamy doświadczenie w międzynarodowym transporcie zwłok.
A A A

WAŻNIEJSZE UPROSZCZENIA

STOPNIE UPROSZCZEŃ RYSUNKOWYCH. ZNAKI I SKRÓTY UMOWNE Rysowanie części maszynowych w sposób uproszczony ma na celu ułatwienie i zaoszczędzenie pracy i czasu rysującego oraz uzyskanie jak największej przejrzys­tości i czytelności rysunku. W rysunku technicznym maszynowym mają zastosowanie zasadnicze trzy stop­nie uproszczeń rysunkowych. Dotyczą one uproszczonego sposobu rysowania ele­mentów konstrukcyjnych części maszyn, a w szczególności elementów znormali­zowanych jak: śruby, wkręty, nity "itp. I stopień uproszczenia rysunkowego stosujemy na rysunkach wykonawczych poszczególnych części maszynowych. Uproszczenia I stopnia polegają na zastąpieniu Rys. 9-1. Śruba: o) rysunek konstruk- Rys. 9-2. Łożysko toczne: o) rysunek kon- cyjny, b) uproszczenie I stopnia strukcyjny, b) uproszczenie schematyczne najbardziej skomplikowanych i trudnych rysunkowo linii zarysu przedmiotu przez inne łatwiejsze do rysowania linie (umowne). Przykładem takiego uproszczenia rysunkowego jest umowny sposób rysowania gwintu (rys. 9-Ib). II stopień uproszczenia rysunkowego stosuje się na rysunkach złożeniowych wykonanych w podziałce I : I lub w niewielkim pomniejszeniu oraz na niektórych rysunkach wykonawczych, np. konstrukcji stalowych i kotłowych. W tym stopniu uproszczenia linie umowne zastępujące zarys rzeczywisty są jeszcze łatwiejsze do narysowania oraz występują już znaki umowne i skróty literowo-cyfroiye, określa­jące w sposób jednoznaczny całe znormalizowane elementy maszynowe. Na przy­kład zamiast rysunku nitu podajemy jego skrót literowy—NKz20 (nit z łbem ku­listym o średnicy 20 mm). III stopień uproszczenia rysunkowego stosuje się na rysunkach złożenio­wych, przedstawiających dużą liczbę części składowych oraz na rysunkach wykony­wanych w dużym pomniejszeniu. W tym stopniu rysunki części maszynowych podobne są do oznaczeń schematycz­nych, a wszystkie elementy znormalizowane zastąpione są linią osiową, zaopatrzoną w odpowiedni znak rysunkowy lab skrót literowo-cyfrowy. Osobnym rodzajem uproszczeń rysunkowych są uproszczenia schematyczne. Celem tych uproszczeń jest przedstawienie za pomocą umownego, rysunkowego symbolu, podstawowych i charakterystysznych cech funkcjonalnych mechanizmów lub urządzeń technicznych (rys. 9-2b).