Szukasz noclegu w Łomiankach? Odwiedź naszą stronę https://pokojewlomiankach.pl
Transport zmarłych na całym świecie z firmą OPUS. Mamy doświadczenie w międzynarodowym transporcie zwłok.
A A A

WIADOMOŚCI OGÓLNE

Czytanie rysunku rozpoczynamy od analizy tabliczki rysunkowej, która jest jak gdyby „dowodem osobistym" rysunku, zawiera bowiem szereg informacji ułatwia­jących i wprowadzających czytającego w temat. Wnikliwa analiza tabliczki rysunkowej przyśpiesza proces czytania. Z kolei przenosimy wzrok na odwzorowany przedmiot. Po ustaleniu rodzaju rysunku, liczby i rodzajów rzutów, w jakich przedmiot został odwzorowany, staramy się na ich podstawie odtworzyć w wyobraźni przestrzenny obraz przedmiotu. Następnie, jeśli użyto przekrojów, orientujemy się, w jaki sposób dokonano tych przekrojów i jakimi płaszczyznami. Ustalając ich położenie oraz korzyści, jakie płyną z ich użycia, tym łatwiej zrozumiemy wewnętrzny zarys budowy przedmiotu. Następnie przeprowadzamy analizę wymiarowania przedmiotu, zwracając szcze­gólną uwagę na wymiary tolerowane. W przypadku użycia odchyłek literowych, posługując się odpowiednimi tablicami, ustalamy wartości liczbowe tych odchyłek. W końcu zaznajamiamy się ze znakami określającymi stan powierzchni (chro­powatość) oraz z innymi uwagami słownymi, znajdującymi się na rysunku.

Czytanie rysunku złożeniowego należy rozpocząć od wyjaśnienia, co przedstawia dany rysunek. Następnie ustalić funkcjonalność danego urządzenia. Po takiej wstępnej analizie należy przystąpić do wyodrębnienia poszczególnych części danego urządzenia we wszystkich rzutach, wyjaśniając sobie sposoby wzajemnego ich połączenia. Kon­frontacja numeracji części składowych danego urządzenia z odpowiednią numeracją tych części w tabliczce rysunkowej ułatwi nie tylko odszukiwanie samej części, lecz także i liczby sztuk wchodzących w skład całego urządzenia.

Szkolne ćwiczenia w czytaniu rysunków złożeniowych sprowadzają się w zasadzie do wykonywania na ich podstawie rysunków części. Takie ćwiczenia są sprawdzianem opanowania całego materiału dotyczącego rysunku technicznego.