Szukasz noclegu w Łomiankach? Odwiedź naszą stronę https://pokojewlomiankach.pl
Transport zmarłych na całym świecie z firmą OPUS. Mamy doświadczenie w międzynarodowym transporcie zwłok.
A A A

WYKREŚLANIE KONSTRUKCJI GEOMETRYCZNYCH

Umiejętność wykreślania prostych konstrukcji geometrycznych, jak np. podział odcinka, kąta i okręgu na równe części oraz bardzo często spotykana konstrukcja prostej stycznej do koła, jest niezbędnym warunkiem opanowania podstaw techniki rysowania, potrzebnej do wykonywania rysunku technicznego. Wykonanie takich konstrukcji z użyciem przyrządów kreślarskich powinno być nadzwyczaj staranne i ściśle dokładne. Przechodząc od konstrukcji najprostszych do bardziej złożonych, nauczymy się łączyć kształty proste w bardziej skomplikowane, żeby później odtwa­rzać na rysunku części maszyn i całe urządzenia przemysłowe.