Szukasz noclegu w Łomiankach? Odwiedź naszą stronę https://pokojewlomiankach.pl
Transport zmarłych na całym świecie z firmą OPUS. Mamy doświadczenie w międzynarodowym transporcie zwłok.
A A A

WYMIAROWANIE I TOLEROWANIE

UPROSZCZENIA W WYMIAROWANIU Łańcuchy wymiarowe utworzone z szeregu jednakowych powtarzających się wymiarów (np. odległości między osiami otworów) należy zastąpić jednym wymiarem. Na rysunku 14-1o zastąpiono łańcuch wymiarowy wymiarem 12x45 = 540, przy czym pierwsza liczba (12) określa ilość wymiarów cząstkowych (liczbę podziałek), druga (45) określa długość podziałki (45 mm). Analogicznie zastąpiono łańcuch wy­miarowy 13 podziałek po 60 mm — wymiarem 13x60= 780. Jeden wymiar cząstko­wy każdego łańcucha wymiarowego musi być zawsze podany na rysunku. Jeżeli łańcuch wymiarowy utworzony jest z podziałek kątowych, określających położenie otworów na wspólnym okręgu, to należy go zastąpić przez podanie wy­miaru kątowego między dwoma sąsiednimi otworami oraz dopisanie przed wymiarem średnicy otworu — liczba otworów (rys. 14-16). W przypadku występowania szeregu związanych ze sobą grup wymiarów (np. podziałka, szerokość i głębokość rowka) należy (zgodnie z normą PN-60/M-0II42) tylko raz podać wymiary, dotyczące rowka, i podziałkę (rys. I4-2).